a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Witamy na stronie szkoły     telefon: 23 662 21 63

Image Alt

Świetlica

  /  Świetlica

,, REGUŁY BYCIA RAZEM”
( Regulamin świetlicy)

Nie wychodzimy z sali świetlicowej bez pozwolenia wychowawcy, nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.

Używamy form grzecznościowych.

Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się.

Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielom podczas prowadzonych zajęć i w czasie odrabiania prac domowych.

W trakcie wspólnych rozmów, gdy mówi jedna osoba, uważnie jej słuchamy, nie przerywamy i nie oceniamy wypowiedzi kolegów i wychowawców.

Dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek, gier.

Przed posiłkiem starannie myjemy ręce.

Po skończonych zajęciach, zabawie porządkujemy swoje otoczenie.

Spełniamy prośby i polecenia wychowawcy.

Jesteśmy dla siebie mili i uprzejmi, od nas zależy, czy będziemy dobrze czuli się w naszej świetlicy.

Regulamin świetlicy szkolnej – Pobierz regulamin

Plan pracy nauczycieli świetlicy

w I semestrze

roku szkolnego 2017/2018

Dni tygodnia
Nazwisko

i imię

nauczyciela

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Brudzikowska Iwona 7.30 – 12.30 7.30 – 14.30 7.30 – 12.30 12.30 – 17.00 12.30 – 17.00
Dobrzyńska Beata 11.30 – 17.00 12.00 – 17.00 12.30 – 17.00 7.30 – 13.30 7.30 – 12.30

O świetlicy szkolnej

„Wszyscy wiedzą znakomicie, że w świetlicy to jest życie”

Świetlica szkolna jest integralną i niezastąpioną częścią systemu wychowania szkolnego. Powinna więc stanowić ważne jego ogniwo i realizować cele nie tylko opiekuńcze, ale również dydaktyczno-wychowawcze.

Kształt współczesnej świetlicy powinien być tworzony na podstawie problemów i tendencji rozwojowych nowoczesnego systemu szkolnego. Powinien on sprostać wyzwaniom świata współczesnego, przygotować dzieci i młodzież do życia w bardzo złożonych układach społecznych i politycznych o różnych systemach wartości, bogatej kulturze, charakteryzującej się różnorodnością form i treści. Jedynie ludzie wszechstronnie rozwinięci, samodzielni i twórczy będą mogli skutecznie kształtować w pożądanym kierunku szybko zmieniające się warunki życia, zamiast biernie przystosować się do nich. W roku szkolnym 2011/2012 do świetlicy szkolnej zapisanych jest 45 uczniów z klas 0-III. Obejmujemy również opieka dzieci niezapisane do świetlicy, które czekają na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań, zajęcia indywidualne), nie uczestniczą w lekcjach religii czy zajęciach na basenie lub czekają na spóźniających się opiekunów.
Świetlica funkcjonuje w godzinach 7.40-17.00. Harmonogram dnia jest elastyczny i dostosowany do potrzeb dzieci. Organizacja codziennych zajeść w świetlicy ułatwia plan dnia. Ze względu na specyfikę pracy (ciągła rotacja uczniów) czas trwania poszczególnych zajęć nie jest drastycznie przestrzegany a godziny ich realizacji mogą ulegać zmianom.

Prowadzenie zajęć w świetlicy wymaga odpowiedniej bazy lokalowej i różnorakich pomocy. W roku szkolnym 2010/2011 zmodernizowano świetlicę. Po generalnym remoncie wprowadziliśmy się do odnowionej, przestronnej, wesołej i kolorowej Sali. Nasze pomieszczenie jest estetyczne, funkcjonalne i bezpieczne. |Do prowadzenia zajęć wykorzystujemy również salę gimnastyczną, salkę korekcyjną, pracownię komputerową.Przy sprzyjającej pogodzie organizujemy zajęcia na terenie wokół szkoły, które obejmują boisko wielofunkcyjne „Orlik”, plac w ramach projektu „Radosna szkoła”.Wszyscy wychowawcy starają się, aby zajęcia prowadzone w świetlicy były ciekawe, dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci. Dbamy o wszechstronny rozwój twórczej aktywności dziecka, jego wyobraźni, ekspresji, zdolności.
W ramach codziennych zajęć świetlicowych:

– rozwijamy zdolności manualne poprzez różnorodne praktyki plastyczne i zajęcia techniczne,

– zapewniamy uczniom efektywny wypoczynek, dbamy o ich rozwój fizyczny poprzez zajęcia sportowe w Sali gimnastycznej i na boisku szkolnym,

– rozwijamy zdolności głosowe, słuchowe i rytmiczne poprzez naukę piosenek, zabawy muzyczno-ruchowe, słuchanie muzyki, konkursy tańca i piosenki,

– dostarczamy radości i zadowolenia poprzez organizację różnorodnych zabaw, konkursów itd.,

– rozbudzamy zainteresowania czytelnicze poprzez czytanie prasy i literatury dziecięcej, wizyty w bibliotece, konkursy recytatorskie i czytelnicze,

– kształcenie zdolności poznawczych poprzez gry i zabawy dydaktyczne, konkursy intelektualne, rozwiązywanie krzyżówek i rebusów,

– wzbogacanie wiedzy dzieci w zakresie posługiwania się komputerami,

– uczymy dzieci estetyki poprzez wykonywanie elementów zdobniczych do wystroju świetlicy, gazetek tematycznych, eksponowanie prac dzieci na wystawkach oraz w galerii prac dziecięcych,

– wdrażamy uczniów do poczucia ładu i porządku poprzez poszanowanie wyposażenia świetlicy,

– dbamy o kulturę osobistą dzieic poprzez pogadanki, wdrażanie dzieci do używania form grzecznościowych.

– uczymy współpracy i współdziałania w grupie rówieśniczej,

– zachęcamy dzieci do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych,

– pomagamy uczniom w odrabianiu zadań domowych,

– uczymy prawidłowych relacji i komunikacji drugim człowiekiem, szacunku i tolerancji dla niepełnosprawnych.

Stąd też w świetlicy organizujemy corocznie Dzień Tolerancji i Dzień Życzliwości.

Oprócz codziennych zajęć corocznie organizujemy:

· zabawy andrzejkowe

· Wigilię świetlicową

· Dzień Pluszowego Misia

· Balik karnawałowy

· Turniej Dobrych Manier

· Turniej ze znajomości wierszy J. Tuwima i J. Brzechwy

· Dzień Teatru

· Dzień Europy i wiele innych

Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy świetlicowi motywują uczniów do pracy, ogłaszając konkurs „Wzorowy Świetlik” .

Konkurs dotyczy:

– aktywnego udziału w zajęciach,

– wywiązywania się z obowiązków,

– poprawnego zachowania,

– zaangażowania na rzecz świetlicy.

Zwycięzcy konkursu otrzymują dyplom Wzorowego Świetlika oraz nagrody rzeczowe podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w świetlicy szkolnej.

W świetlicy szkolnej obowiązuje „Świetlicowy Kodeks Uśmiechu”. Mając na uwadze zapis w podstawie programowej o „ zapewnieniu uczniom lepszego zrozumienia świata, ludzie i siebie”, „poszanowaniu zasad życia społecznego” i „współdziałaniu, budowaniu więzi międzyludzkich” prowadzimy w świetlicy zabawy psychologiczne, integracyjne i dramowe, a dzieci mogą liczyć na wsparcie. Staramy się pomagać podopiecznym w kształtowaniu obrazu własnej osoby, uczenia się sposobów wyrażania emocji, reagowania na sytuacje trudne oraz porozumienia się z innymi. Tu dzieci mogą przyswoić normy i zasady, które regulują relacje z kolegami. Poznają zagrożenia, uczą się je omijać. Poznają różne sposoby spędzania wolnego czasy, szanse samorealizacji i osiągnięcia sukcesów.

W świetlicy prowadzone są również zajęcia z elementami socjoterapii:

· artreterapia ( wykorzystanie muzyki, tańca, poezji, teatru; spełnia ogromną funkcję kompensacyjną, wyzwalać aktywność twórczą, wyrównując braki i ograniczenia psychofizyczne, pozwala zaakceptować siebie i innych ),

· muzykoterapia ( korzystania z własnego głosu, nagrań ). Służy do porozumiewania się, nawiązania relacji międzyludzkich i rozwiązywaniu problemów emocjonalnych,

· biblioterapia ( wykorzystanie literatury – książek, publikacji literackich, albumowych, co pobudza wyobraźnię, pozwala utożsamić się z bohaterami literackimi i na tej bazie przepracować własne problemy),

· ćwiczenia relaksacyjne, koncentrujące i wizualizacyjne.

W świetlicy pracuje kadra posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Staramy się być kreatywnymi nauczycielami i stworzyć dzieciom w świetlicy miejsce do którego będą z chęcią przychodziły, aby w miłej atmosferze nabyć nowe umiejętności z różnych dziedzin życia. Dbamy, by dzieci – często samotne wśród wiecznie zabieganych bliskich – znalazły u nas bezpieczną przystań.